Tidligere topper


Her er en oversikt over alle toppene siden oppstarten i 2000. Du kan også se bilder og detaljerte beskrivelser av toppene som har vært de siste årene, samt bilder fra fellesturene ved å klikke på linkene under:

Toppene 2019

Toppene 2017
Kart 2017

Toppene 2016
Fellestur 2016
Kart 2016

Toppene 2015
Fellestur 2015
Kart 2015

Fellestur 2014

Toppene 2013
Fellestur 2013

Toppene 2012
Fellestur 2012

Toppene 2011
Fellestur 20112018:
 1. Klauvberghølen
 2. Skratlhaugfjellet
 3. Jotjærhjellen
 4. Mikkelfjellet
 5. Leneshatten
 6. Mælahaugen
 7. Dalafjellet
 8. Setervatnet
 9. Hamran
 10. Durmålsfjellet


2017:
 1. Stavåshaugen
 2. Rørovatnet
 3. Jordgamme ved Middagslivatnet
 4. Hyllbekken
 5. Stor stein ved Eidssetersti
 6. Randa ved Spjøta
 7. Grønsetgråfjellet
 8. Snipen
 9. Roberget
 10. Høyde sørøst for Vikatjønna


2016:
 1. Grønsetsetra
 2. Kjøysan
 3. Steingamme på Rutsvaet
 4. Skarvskallen
 5. Flauglitangen
 6. Stånghalsen
 7. Mossaberget
 8. Litjhaugen
 9. Anderslitjønna
 10. Fossan


2015:
 1. Kjærringhøl’n
 2. Flaugliknebba
 3. Opsalvatnet
 4. Kårvatnet
 5. Sinneshatten
 6. Vardfjellet
 7. Storbekkdalsvatnet
 8. Leiråvatnet
 9. Nebba (Kammen)
 10. Jutulsteinen


2014: 
 1. Plassabakkanj
 2. Kjerringbua 
 3. Liseterdalen
 4. Litjknebben 
 5. Anderslia 
 6. Langvatnet 
 7. Rapfjellet 
 8. Svarthammarbua 
 9. Ruten 
 10. Fossdalfjellet

2013:
 1. Hovdesetra
 2. Hornfjellryggen
 3. Hornfjellet
 4. Tevasshaugen
 5. Småtjønninj
 6. Bjønnhiet
 7. Hamran
 8. Pallhaugen
 9. Kistfjellet
 10. Vikatjønna

2012:
 1. Fagerlia
 2. Storbekkdalsfjellet
 3. Småvassbotnen
 4. Storlisetra
 5. Flya
 6. Presten og klokkaren
 7. Knubbknebbo
 8. Ruten
 9. Stolsmohatten
 10. Randa

2011:
 1. Høglibua
 2. Meddagshaugen
 3. Gråfjellbua
 4. Satans synagoge
 5. Støggdalsbrona
 6. Knippelfjellet
 7. Kubakkfjellet
 8. Sollia
 9. Opsalvatnet
 10. Rundfjellet

2010:
 1. Setervatnet
 2. Snipmyra
 3. Dyregraver, Kårøyd.
 4. Skittenholvatnet
 5. Skrattlehaugen
 6. Frøskleppen
 7. Kvennrotfjellet
 8. Gråknubben, Stolsmo
 9. Pikhaugen
 10. Haugen, Stølen

2009:
 1. Slettet
 2. Ruten
 3. Dalafjellet
 4. Middagsfjellet (Vasslia)
 5. Durmålsfjelet (fra Brekka)
 6. Grytvatnet
 7. Hamran
 8. Storhaugen (Hovde)
 9. Storlivatnet
 10. Oppsalnebbet

2008:
 1. Gammelsetra, Sinnes
 2. Svartola, Staurset
 3. Dyrstolan
 4. Roberget
 5. Grønsetgråfjellet
 6. Fagerhaugen
 7. Skavelen
 8. Vardefjellet
 9. Eidslihatten
 10. Vardeskardsfjellet

2007:
 1. Storhaugen, Staurset
 2. Ruten
 3. Middagsfjellet, Vasslia
 4. Litjknebben, Staurset
 5. Meddagshaugen, Stølen
 6. Bjørknessetra
 7. Anderslifjellet
 8. Øverfjellet
 9. Grytvassklampen
 10. Sophaugen

2006:
 1. Gammel Leitbakkan
 2. Kistfjellet, Eide
 3. Hovdsetra
 4. Langvatnet, Staurset
 5. Frosttjønna, Dyrgrova
 6. Mælahaugen, Lysevoll
 7. Litjfjellet, Kårøydalen
 8. Hornfjellet
 9. Oppsalvatnet
 10. Bruradalsbrona

2005:
 1. Lyarhaugen, Eide
 2. Hornfjellet
 3. Solhaugen (nedre)
 4. Gråfjellet
 5. Nonsfjellet, Fossdalen
 6. Vassliknebbo
 7. Støggdalsbrona
 8. Storlivatnet
 9. Skjettenholsvatnet
 10. Kammen

2004:
 1. Setervatnet, Staurset
 2. Måssoberget
 3. Skardsbrekkhaugen
 4. Sjuhaugen
 5. Opsalnebbet
 6. Storbekkdalsfjellet
 7. Gråfjellbua
 8. Kniplefjellet
 9. Ruten
 10. Vardefjellet (over Sollia)

2003:
 1. Storlisetra
 2. Vardefjellet
 3. Hamran
 4. Ruten
 5. Sødalsranna
 6. Leneshatten
 7. Dalafjellet
 8. Durmålsfjellet
 9. Skarvskallen
 10. Fagerhaugen

2002:
 1. Selliåshaugen
 2. Grytåsfjellet
 3. Sollia
 4. Kårfjellet
 5. Pallhaugen
 6. Hornfjellet
 7. Skarvskallen
 8. Oppsalvatnet
 9. Lysevollhaugen
 10. Stolsmohatten

2001:
 1. Natursti, Skeiet
 2. Tuvlia
 3. Ruten
 4. Hovdesetra
 5. Hamran (Tårnet)
 6. Grønola
 7. Flya
 8. Dalafjellet
 9. Øverfjellet
 10. Brynillskarshaugen

2000:
 1. Slettet
 2. Ruten
 3. Durmålsfjellet
 4. Hovdehammeren
 5. Grytvatnet
 6. Middagsfjellet
 7. Hamran (Tårnet)
 8. Dalafjellet
 9. Storlivatnet
 10. Oppsalnebbet