søndag 1. mai 2022

ÅRETS TOPPER 2022

På grunn av snøforholdene er det fortsatt ikke mulig å kjøre fram til parkeringsplassene Opsalvatnet og Staursetdalen (Setervatnet og Dalafjellet). I tillegg er det en del graving på veien inn til Staursetdalen; det legges ny vannledning. Dette er planlagt ferdig i rundt 5.mai.

Følgende rør er utplassert per 1.mai 2022:

Slettfjellet
Hovdesetra
Ruten; her er det ikke Ti på topp-bok eller rør.
Knubbknebba
Styggdalsbrona

 

1.   Setervatnet (*) Kjør E-39 til Staurset. Ta av ved grendahuset og kjør inn Staursetdalen (bomvei). Kjør opp Kleivan og parker på parkeringsplassen på toppen. Følg traktorvei i retning Staursetsetra. Gå inn til skilt om Gammelsetra. Ta av ned til osen. Boka er plassert på en påle.

2.   Slettfjellet (*) Kjør til ungdomshuset på Eidet og parker der. Følg skogsvei opp mot gapahuken oppi Eidshaugene. Ta av og følg setersti mot Eidssetra. Merket sti fra der du tar av fra skogsveien. Røret er plassert ved varden.

3.   Dalafjellet Kjør til Staurset, ta av ved Grendahuset. Kjør innover Staursetdalen (bomvei). Parker oppå Kleivan. Gå inn til Torkaillberget og over Gunnlaugbrua. Følg sti på vestsiden av elva/vatnet. Gå forbi Hofsetsetrene, og skrå opp Tortlia (litt merking). Når du kommer opp fra skogen, skrå deg mot venstre og opp mot Dalafjellet. Sti opp ryggen, på vestsiden av fjellet.  Røret er plassert ved varden.

4.   Hovdesetra (*) Parker ved «Ti på topp-skilt» på Hovdan, litt østom det blåe Staursetskiltet. Følg merket sti. Boka henger i et tre bak seterbua.

5.   Opsalvatnet (*) Kjør til Staurset, og følg Oppsalveien og Grønsetveien inn til Opsalvatnet (bomvei). Merket løype. Boka er plassert i gapahuken på østenden av vatnet.

6.   Ruten – Parker ved Bruhaugan på Borstad. TIPS: Følg løype opp til hengebrua. Rutsvaen anbefales, og da følges retningspil. Bruk boka som ligger i varden.

7.   Knubbknebba (*) – Kjør Kjør E-39 til Ellingsgarden (evt. parkering ved Ellingsgarden - parkeringsavgift). Følg gammelveien mot Knubben. Ta av ved «ti på topp-skilt», og følg merket løype. Røret er plassert på det høyeste punktet.

8.   Styggdalsbrona Parker ved rundkjøring øverst i byggefeltet på Vinjeøra. Følg turistløype mot Sollia. Skilt utom Grytvatnet viser vei ned mot brona. Boka er plassert i ei ”tolle” frampå brona.

9.   Anderslia (*) Kjør Kårøydalen (bomvei). Parker på parkeringsplass før gården til Ola Bævre i Fossdalen. Følg veien forbi Mushaugsetra. Merket løype. Boka er plassert ved en nedfalt varde.

10. Sollia Anbefalt startpunkt og parkering er ved rundkjøringa øverst i byggefeltet på Vinjeøra og turistløypa utover ELLER båtskyss over fjorden utpå Staurset. Boka er plassert ved Sollisetra.

INFORMASJON OM ÅRETS TUROPPLEGG


Vi setter ut gule rør med rød bok inni.

Vi ber om at du skriver navnet ditt i boka og notere dato for besøket på kortet ditt.
Hvis du ikke vil skrive navnet ditt i boka, kan du notere tallet som står på røret. Dette tallet skriver du på kortet ditt.

Vi oppfordre alle til å ta med seg kartet på tur.

Turene med stjerne (*) er godt merket. På andre turer finner du noen retningslinjer for hvor du skal gå.

KONTAKTPERSONER:

  • Sidsel Schei tlf. 926 29 582
  • Tora Vaagan Hofset tlf. 480 96 095
  • Kristian Sættem tlf. 900 88 913

Betalingsinformasjon

Årets kort betales inn på konto 4312.07.62274 (dessverre ikke Vipps)

Når du betaler, skriver du navnet på alle du kjøper kort til.

Ta gjerne skjermbilde av betalinga di, og vis den frem når du henter kortet ditt/kortene. Kort hentes hos Sport1 Ove Aunli på ALTI Heim eller til nevnte kontaktpersoner.

Opplysninger ang. FAMILIERABATT

·         Rabattordningen gjelder foreldre og barn.

·         4. og 5. familiemedlem får bli med i konkurransen gratis (familie med rabatt betaler aldri mer enn kr. 300,-)

·       Har barnet fylt 18 år når deltagerbeviset blir kjøpt, oppnår familien ikke rabatt.

lørdag 30. april 2022

ÅRETS TOPPER 2022

TI PÅ TOPP SESONGEN 2022

 

Utsiktspunkt ved Hovdesetra.
                            

Vi har nå startet salget av kort til årets sesong 2022.

Fra 2.mai kan du hente kort hos Sport1 Ove Aunli på ALTI Heim, Kyrksæterøra.
Betale må du gjøre til kontonr.4312.07.62274 (ikke vipps).
Når du betaler, skriver du navnet på alle du kjøper kort til.
Kr.100,- per deltaker
Kr.300,- for familie.
I tillegg kan du hente kort og kart fra i dag hos:
Sidsel Schei (Vinjeøra) tlf.92629582, Tora Vaagan Hofset (Staurset)
tlf.48096095
Kristian Sættem (Eide) tlf.90088913

mandag 25. april 2022

ÅPNING TI PÅ TOPP LØRDAG 30.APRIL 2022 KL.11.00

 


TI PÅ TOPP 2022

 

For å markere åpningen av årets turkonkurranse, inviterer vi til tur rundt Hofsetneset på Staurset.

 

Dagen er lørdag 30.april

Fra kl. 11.00-12.00 vil noen fra komiteen sitte ved Staurset grendahus og selge deltakerbevis à kr. 100,-

Parkering ved grendahuset.

Vi tenner opp i grillen, og du kan ta med deg det du vil grille.

 

Følg oss gjerne på Facebook: «Ti på topp Vinjeøra»

eller kikk på hjemmesida vår: tipaatopp.no

 

”I løpet av det angitte tidsrom, og etter du har betalt deltakeravgiften, skal du ”bestige” minst fem av de nevnte fjelltoppene i Vinjeøra og omegn. På alle toppene er det utlagt trimbok der du må skrive deg inn, med både navn og dato. Samtidig fyller du inn dato på ditt deltakerbevis.”

(Utdrag fra Deltakerbevis)

 

                                                                            ARR.

                                                                            Idrettslagene på

Vinjeøra, Eide og Staurset

mandag 14. mars 2022

PREMIEUTDELING TI PÅ TOPP VINJEØRA SESONGEN 2021


Lørdag 2.april 2022 kl.15.00 blir det avslutning av fjorårets konkurranse.

Vi samles i grendahuset på Staurset.

Der blir det utdeling av pins og deltagerbevis, samt trekking av premier.

 

Hyggelig samvær, med salg av

kaffe og kaker.

 

VELKOMMEN!

 

                                                                                                 Arr.  

SIL     VIL     EIL

søndag 16. mai 2021

ALLE TOPPER PÅ PLASS - OPPDATERING

 OPPDATERING TI PÅ TOPP 2021 - det er fortsatt en del snø i området; se beskrivelse på hver enkelt tur.


Turene med stjerne (*) er godt merket. Tur 1-5 er de korteste turene og er godt beregnet for barnefamilier og andre som ikke ønsker å gå de lengste og bratteste turene. På noen av turene mangler det nøyaktig merking på grunn av mye snø.

Vi oppfordrer alle til å ta med seg kartet ut på tur da det står opplysninger om startpunkt og div.
Oppdateringer kommer også på www.tipaatopp.no
ALLE RØR ER NÅ KOMMET PÅ PLASS 🙂
1. Stolsmosetra (*) – Kjør til Likroken og opp til Stolsmo. Parker på merket parkeringsplass (parkeringsavgift). Merket løype. Boka er plassert i ei bjørk ved seterbua.
NB! Her er det meldt om høy vannføring i området på grunn av snøsmelting. Det kan derfor være vanskelig å krysse bekker noen dager framover. Det er ikke bruer langs den merkede løypa.
2. Marthabenken (*) – Kjør til Engdal. Parkering ved brua, mellom garasje og hytterenovasjon. Merket løype til gammel skolevei i retning Salttrøa/Rodal. Veien egner seg godt for barnevogn/sykkel. Engdal Vel har en quiz hengende langs turen – delta gjerne. Røret er plassert i et tre ved benken. Tidsbruk ca. 30-40 minutter en vei i rolig tempo.
3. Vassliknebba (*) – Følg E-39 mot Trondheim. Parker på første parkeringsplass på høyre side ved Vasslivatnet. Gå noen meter langs E-39, før du tar til venstre og går grusvei og merket sti opp til toppen. Røret er plassert i ei lita «tolle» på toppen. Fortsatt litt snø, men kan fint gå på føttene.

4. Villmarkscampen ved Kårvatnet (*) – Kjør innover Kårøydalen (bomvei). Ti-på-topp-skilt på venstre side av veien, før Pallan. Merket løype. Røret henger på gapahuken. Fortsatt snø i området.
5. Storlisetra (*) Snøfritt. Kjør inn Kårøydalen, ca. 1 km, og parker ved Ulvstuhaugen (litt innom revfarmen). Gå langs merket løype til skilt for Ekkelbakkan. Følg T-merkingen opp til setra. Denne turen tar ca. 45 minutter en vei. Alternativ kortere rute er å kjøre videre innover Kårøydalen (bomvei) til Voll’n, ca. 2 km, og gå hengbrua. Denne turen tar ca. 20-25 minutter en vei. Litt bratt, men den korteste veien. Kan gås som rundtur. Boka henger på seterstølen.
6. Kamtjønna (*) – Kjør E-39 (i retning Trondheim) til demningen ved Vasslia. Parker på anvist plass. Gå over demningen og følg merket sti. Røret er plassert på østsiden av tjønna, ved bekkens utløp. En del snø fortsatt.
7. Hornfjellet - 905 moh. Det er fortsatt en god del snø. Anbefaler truger. – Kjør E-39 til Staurset. Ta av og kjør forbi Staurset Grendahus. Ta til venstre i første veikryss og til venstre i andre veikryss. Her kjører du over ei bru. Følg deretter veien rett fram. Kjør innover Staursetdalen (bomvei - kan betale med VIPPS). Parker på parkeringsplassen oppå Kleivan, ca. 2 km. etter betalingskassen. Gå setervei innover til Torkallberget og ta til høyre over Gunnlaugbrua. Ta til høyre før Hornfjellbekken (skiltet), og følg sti opp til ei stor «tolle». Mange velger her å gå over bekken for å gå ryggen oppover til toppen. Noe merket løype vil bli etter sti som følger bekken på høyre side. Boka er plassert på varden. Turen langs ryggen er brattest, men en del kortere enn alternativ rute. På snøføret ble hele turen fra parkeringsplassen og langs ryggen målt til ca. 4 km. en vei. Estimert tid er 2 - 2,5 timer en vei.

8. Holavatnet – ENTEN Parker på Turistforeningas parkering ved Kroa på Vinjeøra. Følg de røde T-merkene fram til «Finn-Torkildsplass» ved Holavatnet. Turen ta ca. 4 timer en vei. ELLER start som beskrevet tur nr.5 til Storlisetra, og følg T-merking derfra. Turen kan også gås fra Fossdalen. Røret henger på infotavla øst for vatnet. Fortsatt en del snø.

9. Jenslettvatnet – Kjør E-39. Ta av og kjør forbi Staurset Grendahus. Ta til venstre i første veikryss og til venstre i andre veikryss. Her kjører du over ei bru. Følg deretter veien rett fram. Kjør innover Staursetdalen (bomvei - kan betale med VIPPS). Parker på parkeringsplassen oppå Kleivan, ca. 2 km. etter betalingskassen. Gå setervei innover til Torkallberget og hold til venstre langs seterveien. Følg seterveien forbi Setervatnet og Staursetsetra, og følg stien oppover lia mot Langvatnet. Vi anbefaler at du krysser elva før Langvatnet og går på høyre side (vestsida) av Langvatnet. Det er ikke bru over elva. Det kan være vanskelig å krysse elva ved høy vannføring. Du kan også nå røret ved å holde deg på venstre side (østsida) av vatnet. Boka er plassert i ei halvstor furu 30 meter nord for elveutløpet fra Jenslettvatnet. Fortsatt en del snø oppved Langvatnet og innover.
10. Skittenholvatnet (*) – Kjør E-39 og ta av ved Grønset Gård. Kjør opp Oppsalveien og velg Grønsetveien til Opsalvatnet (bomvei). Skilting ved kryssene. Parkeringsplass. Gå langs grusveien i retning Skittenholvatnet. Ta til venstre ved Grønset setra (ikke oppover langs Turiststien til høyre). Følg grusveien og ta av den eneste veien som går til høyre og rett ned til vatnet. Nå forlater du grusveien og går over brua og over en haug. Etter noen hundre meter kommer du fram til noen fine steinbenker hvor røret henger. Følg merket vei og sti. Boka er plassert ved fiskeplass på nordenden av vatnet. Snøfritt til du kommer til et lite parti med snø lengst inne.