Toppene 2015

TI PÅ TOPP 2015

  1. Kjærringhøl`n (Vinjeøra, 25 moh.) - Parker ved sagbruket oppi Holm-melen (ved brua på Vinjeøra). Merket løype. Boka står på en stubbe.
  2. Flaugliknebba (Søvassdalen, 440 moh.) - Kjør E39 i retning Orkdal. Liten parkeringsplass på høyre side etter Vasslivatnet, innom steinbruddet. Merket løype opp lia på motsatt side. Boka er plassert på det høyeste punkt.
  3. Opsalvatnet (Staurset, 328 moh.) - ENTEN kjør til Opsalvatnet (bomvei), merket løype, ELLER skogsvei midt i mellom Barhalsen og Haukvika. Boka er plassert i rør ved trimkassen i østenden av vannet.
  4. Kårvatnet (Kårøydalen, 295 moh.) - Kjør Kårøydalen (bomvei), i retning Kårøyan. Gå nyveg opp til Kårvatnet. Parkering ved avkjørsel til Kårvatnet. Boka er plassert ved osen.
  5. Sinneshatten (Sinnes, 275 moh.) - Kjør til Likroken, hold til venstre og parker på Sinnesodden. Skogsvei og merket løype. Boka er plassert på høyeste punkt.
  6. Vardfjellet (Staurset, 695 moh.) - Kjør til Opsalvatnet (bomvei). Gå til høyre på vei fra parkeringsplassen. Følg turistløypa i retning Grytbakksetra. Fjellet ligger på grensa mellom Hemne og Surnadal. Boka er plassert på høyeste punkt, i en varde.
  7. Storbekkdalsvatnet (Staurset, 452 moh.) - Kjør til Opsalvatnet (bomvei). Gå til høyre fra parkeringsplassen. Følg turistløypa i retning Grytbakksetra. Boka er plassert ved utløpet i sør.
  8. Leiråvatnet (Lenes, 319 moh.) - Kjør opp til Lenes. Ta av veien ved gamle Lenes bru og kjør opp til Lenesstølan. Parker ved tømmerlundingsplassen. Gå etter skogsvei. Passer Svorttjønna og følg elva opp til Leiråvatnet. Boka er plassert ved osen.
  9. Nebba (Kammen) (Borstad, 740 moh.) - Parker ved Borstad. Gå turistløype, men hold venstre side av bekken. Boka ligger plassert i en spesiell varde (på grensa mellom Hemne og Rindal).
  10. Jutulsteinen (Holladalen, 580 moh.) - Kjør opp til demningen inni Holladalen. Liten parkeringsplass. Følg sti til Hollbusetra, og steinen vises ovenfor Sinnessetra. Boka er plassert ved Jutulsteinen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar