søndag 16. mai 2021

ALLE TOPPER PÅ PLASS - OPPDATERING

 OPPDATERING TI PÅ TOPP 2021 - det er fortsatt en del snø i området; se beskrivelse på hver enkelt tur.


Turene med stjerne (*) er godt merket. Tur 1-5 er de korteste turene og er godt beregnet for barnefamilier og andre som ikke ønsker å gå de lengste og bratteste turene. På noen av turene mangler det nøyaktig merking på grunn av mye snø.

Vi oppfordrer alle til å ta med seg kartet ut på tur da det står opplysninger om startpunkt og div.
Oppdateringer kommer også på www.tipaatopp.no
ALLE RØR ER NÅ KOMMET PÅ PLASS 🙂
1. Stolsmosetra (*) – Kjør til Likroken og opp til Stolsmo. Parker på merket parkeringsplass (parkeringsavgift). Merket løype. Boka er plassert i ei bjørk ved seterbua.
NB! Her er det meldt om høy vannføring i området på grunn av snøsmelting. Det kan derfor være vanskelig å krysse bekker noen dager framover. Det er ikke bruer langs den merkede løypa.
2. Marthabenken (*) – Kjør til Engdal. Parkering ved brua, mellom garasje og hytterenovasjon. Merket løype til gammel skolevei i retning Salttrøa/Rodal. Veien egner seg godt for barnevogn/sykkel. Engdal Vel har en quiz hengende langs turen – delta gjerne. Røret er plassert i et tre ved benken. Tidsbruk ca. 30-40 minutter en vei i rolig tempo.
3. Vassliknebba (*) – Følg E-39 mot Trondheim. Parker på første parkeringsplass på høyre side ved Vasslivatnet. Gå noen meter langs E-39, før du tar til venstre og går grusvei og merket sti opp til toppen. Røret er plassert i ei lita «tolle» på toppen. Fortsatt litt snø, men kan fint gå på føttene.

4. Villmarkscampen ved Kårvatnet (*) – Kjør innover Kårøydalen (bomvei). Ti-på-topp-skilt på venstre side av veien, før Pallan. Merket løype. Røret henger på gapahuken. Fortsatt snø i området.
5. Storlisetra (*) Snøfritt. Kjør inn Kårøydalen, ca. 1 km, og parker ved Ulvstuhaugen (litt innom revfarmen). Gå langs merket løype til skilt for Ekkelbakkan. Følg T-merkingen opp til setra. Denne turen tar ca. 45 minutter en vei. Alternativ kortere rute er å kjøre videre innover Kårøydalen (bomvei) til Voll’n, ca. 2 km, og gå hengbrua. Denne turen tar ca. 20-25 minutter en vei. Litt bratt, men den korteste veien. Kan gås som rundtur. Boka henger på seterstølen.
6. Kamtjønna (*) – Kjør E-39 (i retning Trondheim) til demningen ved Vasslia. Parker på anvist plass. Gå over demningen og følg merket sti. Røret er plassert på østsiden av tjønna, ved bekkens utløp. En del snø fortsatt.
7. Hornfjellet - 905 moh. Det er fortsatt en god del snø. Anbefaler truger. – Kjør E-39 til Staurset. Ta av og kjør forbi Staurset Grendahus. Ta til venstre i første veikryss og til venstre i andre veikryss. Her kjører du over ei bru. Følg deretter veien rett fram. Kjør innover Staursetdalen (bomvei - kan betale med VIPPS). Parker på parkeringsplassen oppå Kleivan, ca. 2 km. etter betalingskassen. Gå setervei innover til Torkallberget og ta til høyre over Gunnlaugbrua. Ta til høyre før Hornfjellbekken (skiltet), og følg sti opp til ei stor «tolle». Mange velger her å gå over bekken for å gå ryggen oppover til toppen. Noe merket løype vil bli etter sti som følger bekken på høyre side. Boka er plassert på varden. Turen langs ryggen er brattest, men en del kortere enn alternativ rute. På snøføret ble hele turen fra parkeringsplassen og langs ryggen målt til ca. 4 km. en vei. Estimert tid er 2 - 2,5 timer en vei.

8. Holavatnet – ENTEN Parker på Turistforeningas parkering ved Kroa på Vinjeøra. Følg de røde T-merkene fram til «Finn-Torkildsplass» ved Holavatnet. Turen ta ca. 4 timer en vei. ELLER start som beskrevet tur nr.5 til Storlisetra, og følg T-merking derfra. Turen kan også gås fra Fossdalen. Røret henger på infotavla øst for vatnet. Fortsatt en del snø.

9. Jenslettvatnet – Kjør E-39. Ta av og kjør forbi Staurset Grendahus. Ta til venstre i første veikryss og til venstre i andre veikryss. Her kjører du over ei bru. Følg deretter veien rett fram. Kjør innover Staursetdalen (bomvei - kan betale med VIPPS). Parker på parkeringsplassen oppå Kleivan, ca. 2 km. etter betalingskassen. Gå setervei innover til Torkallberget og hold til venstre langs seterveien. Følg seterveien forbi Setervatnet og Staursetsetra, og følg stien oppover lia mot Langvatnet. Vi anbefaler at du krysser elva før Langvatnet og går på høyre side (vestsida) av Langvatnet. Det er ikke bru over elva. Det kan være vanskelig å krysse elva ved høy vannføring. Du kan også nå røret ved å holde deg på venstre side (østsida) av vatnet. Boka er plassert i ei halvstor furu 30 meter nord for elveutløpet fra Jenslettvatnet. Fortsatt en del snø oppved Langvatnet og innover.
10. Skittenholvatnet (*) – Kjør E-39 og ta av ved Grønset Gård. Kjør opp Oppsalveien og velg Grønsetveien til Opsalvatnet (bomvei). Skilting ved kryssene. Parkeringsplass. Gå langs grusveien i retning Skittenholvatnet. Ta til venstre ved Grønset setra (ikke oppover langs Turiststien til høyre). Følg grusveien og ta av den eneste veien som går til høyre og rett ned til vatnet. Nå forlater du grusveien og går over brua og over en haug. Etter noen hundre meter kommer du fram til noen fine steinbenker hvor røret henger. Følg merket vei og sti. Boka er plassert ved fiskeplass på nordenden av vatnet. Snøfritt til du kommer til et lite parti med snø lengst inne.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar