søndag 1. mai 2022

ÅRETS TOPPER 2022

På grunn av snøforholdene er det fortsatt ikke mulig å kjøre fram til parkeringsplassene Opsalvatnet og Staursetdalen (Setervatnet og Dalafjellet). I tillegg er det en del graving på veien inn til Staursetdalen; det legges ny vannledning. Dette er planlagt ferdig i rundt 5.mai.

Følgende rør er utplassert per 1.mai 2022:

Slettfjellet
Hovdesetra
Ruten; her er det ikke Ti på topp-bok eller rør.
Knubbknebba
Styggdalsbrona

 

1.   Setervatnet (*) Kjør E-39 til Staurset. Ta av ved grendahuset og kjør inn Staursetdalen (bomvei). Kjør opp Kleivan og parker på parkeringsplassen på toppen. Følg traktorvei i retning Staursetsetra. Gå inn til skilt om Gammelsetra. Ta av ned til osen. Boka er plassert på en påle.

2.   Slettfjellet (*) Kjør til ungdomshuset på Eidet og parker der. Følg skogsvei opp mot gapahuken oppi Eidshaugene. Ta av og følg setersti mot Eidssetra. Merket sti fra der du tar av fra skogsveien. Røret er plassert ved varden.

3.   Dalafjellet Kjør til Staurset, ta av ved Grendahuset. Kjør innover Staursetdalen (bomvei). Parker oppå Kleivan. Gå inn til Torkaillberget og over Gunnlaugbrua. Følg sti på vestsiden av elva/vatnet. Gå forbi Hofsetsetrene, og skrå opp Tortlia (litt merking). Når du kommer opp fra skogen, skrå deg mot venstre og opp mot Dalafjellet. Sti opp ryggen, på vestsiden av fjellet.  Røret er plassert ved varden.

4.   Hovdesetra (*) Parker ved «Ti på topp-skilt» på Hovdan, litt østom det blåe Staursetskiltet. Følg merket sti. Boka henger i et tre bak seterbua.

5.   Opsalvatnet (*) Kjør til Staurset, og følg Oppsalveien og Grønsetveien inn til Opsalvatnet (bomvei). Merket løype. Boka er plassert i gapahuken på østenden av vatnet.

6.   Ruten – Parker ved Bruhaugan på Borstad. TIPS: Følg løype opp til hengebrua. Rutsvaen anbefales, og da følges retningspil. Bruk boka som ligger i varden.

7.   Knubbknebba (*) – Kjør Kjør E-39 til Ellingsgarden (evt. parkering ved Ellingsgarden - parkeringsavgift). Følg gammelveien mot Knubben. Ta av ved «ti på topp-skilt», og følg merket løype. Røret er plassert på det høyeste punktet.

8.   Styggdalsbrona Parker ved rundkjøring øverst i byggefeltet på Vinjeøra. Følg turistløype mot Sollia. Skilt utom Grytvatnet viser vei ned mot brona. Boka er plassert i ei ”tolle” frampå brona.

9.   Anderslia (*) Kjør Kårøydalen (bomvei). Parker på parkeringsplass før gården til Ola Bævre i Fossdalen. Følg veien forbi Mushaugsetra. Merket løype. Boka er plassert ved en nedfalt varde.

10. Sollia Anbefalt startpunkt og parkering er ved rundkjøringa øverst i byggefeltet på Vinjeøra og turistløypa utover ELLER båtskyss over fjorden utpå Staurset. Boka er plassert ved Sollisetra.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar